Przejdź do treści

Psychologia silnych stron

Psychologia silnych stron to nowe podejście wywodzące się nurtu psychologii pozytywnej. Przez lata głównym przedmiotem zainteresowania psychologów i psychologii były patologia czy choroby psychiczne. Większość publikacji naukowych zajmowała się ludzką słabością i ograniczeniami a psycholodzy koncentrowali się na tym jak temu zaradzić. W nucie psychologii pozytywnej podstawowym przedmiotem zainteresowania mocne strony i ich rozwój.

Psychologia silnych stron – przedmiot koncentracji

Z tego powodu psychologia silnych stron koncentruje się na identyfikacji kompetencji poszczególnych osób oraz stymulacji ich rozwoju. Pomaga w rozwijaniu potencjału osobowościowego w postaci uzdolnień i talentów oraz maksymalizacji potencjału indywidualnych zasobów osobistych.

psychologia silnych stron
Pixabay

Podstawową maksymą psychologii silnych stron jest wiedza na temat tego, jakie dana osoba posiada silne strony oraz w jaki sposób może je realizować w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Czym zatem są silne strony? Poszczególna osoba nie może być dobra we wszystkim, ale każda osoba ma określone silne strony. Niestety nie wszyscy zdają sobie z nich sprawę. Wynika to z tego, iż dla niektórych osób ich cech wydają się im zbyt zwyczajne, by nazywać jest silnymi stronami. Uważają, że np. Poznawanie nowych ludzi i ich zjednywanie sobie nie jest niczym szczególnym. Jednak przy bliższym zastanowieniu się, nie żadna osoba ma taką umiejętność i łatwość w realizowaniu tej czynności, która jest niezwykle cenna np. w zawodzie handlowca, negocjatora, nauczyciela czy trenera.

Kolejnym powodem sprawiającym, iż ludzie są ślepi na swoje silne strony to kultura i wzorce wychowania. Świadomość posiadanych cech jest w dużej mierze efektem związanym z tym, co usłyszeliśmy od znaczących w naszym życiu osób, tj. rodziny, nauczycieli czy przyjaciół. Najczęściej osoby te zwracając nam uwagę skupiają się w większym stopniu na naszych słabością niż na identyfikacji i wzmacnianiu posiadanych przez nas silnych stron. Dzieci często słyszą od rodziców że, np: zrobiłeś źle, jesteś w błędzie, to jest brzydkie. Wiele komunikatów usłyszanych od rodziców ma negatywne konotacje w postaci: nie dotykaj, nie ruszaj, nie zepsuj. Ten rodzaj komunikacji koncentruje się na słabościach i wskazuje dzieciom, że nie mają wystarczających umiejętności, że im się nie ufa co ostatecznie buduje u nich niskie poczucie własnej wartości i niską samoocenę.

Psychologia silnych stron – cele rozwojowe

Psychologia silnych stron skupia się zatem na identyfikacji tych unikatowych uzdolnień, talentów czy umiejętności, które mogą zostać rozwinięte oraz konstruktywnie wykorzystanie w życiu danej osoby. Budowane jest równocześnie wysokie poczucie wartości danej osoby, jej większa pewność siebie a tym samym większą gotowość do działania i zmagania się z wymaganiami świata a tym samym wpływa na większy poziom osiągnięć i sukcesów zarówno życiowych i zawodowych.

Psychologia silnych stron zamiast koncentrować się na słabościach i naciskach by je rozwijać, większą wagę kładzie na tych obszarach, które mają większy potencjał rozwojowy, czyli silnych stronach.

 

Chcesz poznać swoje silne strony? Sprawdź KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ