Przejdź do treści

Psychoterapia

Psychoterapia stanowi kluczowy aspekt naszej działalności. Stosujemy jedynie sprawdzone, skuteczne i potwierdzone naukowo metody pracy dbając o długotrwałość ich efektów (Terapia Behawioralna, Terapia ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Racjonalna Terapia Zachowania).

Nasza oferta skierowana jest do:

  • Osób dorosłych
  • Par i małżeństw
  • Rodziców dzieci z chorobą terminalną
  • Osób zmagających się z chorobą somatyczną (psychoonkologia, psychokardiologia, zaburzenia hormonalne)

Psychoterapia – nasze metody pracy

W trakcie intensywnej terapii uczymy jak poradzić sobie ze swoją sytuacją, jak przeorganizować swój sposób myślenia i działania by powrócić do do lepszego funkcjonowania.

Podczas terpii interpersonalej wypracowujemy procedury umożliwiające razenie sobie w bieżących relacjach społecznych ze szczególnym naciskiem na rozwój zdolności interpersonalnych. Przedmiotem terapii są aktualne trudności, konflikty, niepokoje i obawy.