24 marca 2016

O nas

JAGODA JACHIMCZAK

terapeuta behawioralno – poznawczy, trener, doradca, konsultant.

Wspieram terapeutycznie i służę wsparciem konsultacyjnym osobom, które z różnych powodów tego wsparcia potrzebują. Z moich szkoleń i doradztwa, do tej pory, skorzystało ponad 5000 osób. Dzięki temu posiadam wiedzę i doświadczenie, które ściśle związane jest z aktualnymi potrzebami. Posiadam duże doświadczenie biznesowe dotyczące wdrążania inwestycji zagranicznych w Polsce, co pozwala mi na pracę doradczą w zakresie rynku pracy. Prowadziłam wykłady z zarządzania w służbie zdrowia, sposobów traktowania pacjenta/klienta pozyskując go do współpracy. Promuję oraz szkolę z zakresu przekazywania diagnozy i trudnych informacji medycznych. Jestem autorką kursów elearningowych, podręczników dla osób pracujących w służbie innym ludziom.

PIOTR PUDŁO, DR

terapeuta behawioralno – poznawczy, trener, doradca

W swojej pracy bazuję na założeniach terapii behawioralno-poznawczej wspierając je metodami psychoterapii Gestalt oraz Analizy Transakcyjnej (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz Instytutu Terapii Gestalt).
Pracując, kieruję się modelem psychologii pozytywnej. Wierzę, że każdy człowiek posiada odpowiednie zasoby do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami a jedyne czego potrzebuje to ich uruchomienie.
Koncentruję się na jasnym i przejrzystym procesie terapii: razem z klientem definiujemy zakres i przebieg terapii/konsultacji umawiając się na jej przedmiot, cele-efekty i czas trwania. Wiele trudności może zostać rozwiązanych podczas 2-3 sesji.

 

Stosowane przez nas metody sprawdzają się w następujących sytuacjach:

 • Pomoc osobom doświadczającym trudności w wyniku chorób somatycznych – onkologicznych, kardiologicznych, amputacji, stomia, zaburzeń hormonalnych
 • Doświadczanie trudności i cierpienia w wyniku sytuacji losowych (choroba, wypadek, śmierć bliskich, rozpad związku, szeroko rozumiana utrata)
 • Pomoc osobom doświadczających lęków i fobii.
 • Pomoc osobom doświadczających trudności związanych z depresją i stanami depresyjnymi, poczuciem bezradności, smutkiem, poczuciem niższości, poczuciem winy.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Radzenie sobie z nadmiernym stresem
 • Konflikty interpersonalne i spory
 • Niewystarczające kompetencje społeczne
 • Nauczenie się umiejętności pozwalających na radzenie sobie z trudnościami społecznymi, nabywanie nowych wzorców zachowań pozwalających na skuteczne radzenie sobie z relacjami.
 • Pomoc osobom mającym trudności w pełnieniu określonych ról życiowych i zawodowych.
 • Wsparcie w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wyborów życiowych i zawodowych.
 • Poszukiwanie zasobów i silnych stron umożliwiających samodzielne radzenie sobie z trudnościami.
 • Wzmacnianie poczucia wiary i pewności siebie, podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych.
 • Poprawa relacji społecznych, umiejętności zachowań asertywnych,
 • Modyfikacja i zmiana niepożądanych nawyków (np. obgryzanie paznokci, podjadanie)
 • Kształtowanie oraz uczenie się nowych pożądanych zachowań
 • Zmiana stylu życia i przyzwyczajeń (dieta, aktywność, realizacja zaleceń lekarskich)
 • Budowanie wewnętrznej motywacji oraz zarządzanie sobą, swoimi zachowaniami i swoim czasem
 • Pomoc sportowcom w zakresie kontroli emocji, koncentracji uwagi, kształtowania nawyków ruchowych oraz modyfikacja niepożądanych przyzwyczajeń.

 

Stosujemy jasne i przejrzyste zasady związanie z opłatami za świadczone przez nas usługi.

 

 

 

USŁUGA JEDNOSTKA CENA
szkolenie rady pedagogicznej (do 3 godz.) grupa 800
szkolenie zamknięte dla nauczycieli (do 3 godz.) grupa 800
psychoterapia indywidualna  45 min  100
konsultacja psychologiczna 45 min  100
 coaching kariery  45 min  140
 coaching personalny / life coaching  45 min  140
 coaching rodzicielski  45 min  100
 kurs szybkiego czytania  20 godzin  550