O nas

JAGODA JACHIMCZAK

terapeuta behawioralno – poznawczy, trener, doradca, konsultant.

Wspieram terapeutycznie i służę wsparciem konsultacyjnym osobom, które z różnych powodów tego wsparcia potrzebują. Z moich szkoleń i doradztwa, do tej pory, skorzystało ponad 5000 osób. Dzięki temu posiadam wiedzę i doświadczenie, które ściśle związane jest z aktualnymi potrzebami. Posiadam duże doświadczenie biznesowe dotyczące wdrążania inwestycji zagranicznych w Polsce, co pozwala mi na pracę doradczą w zakresie rynku pracy. Prowadziłam wykłady z zarządzania w służbie zdrowia, sposobów traktowania pacjenta/klienta pozyskując go do współpracy. Promuję oraz szkolę z zakresu przekazywania diagnozy i trudnych informacji medycznych. Jestem autorką kursów elearningowych, podręczników dla osób pracujących w służbie innym ludziom.

PIOTR PUDŁO, DR

terapeuta behawioralno – poznawczy, psycholog

W swojej pracy bazuję na założeniach terapii behawioralnej i poznawczej  (Modyfikacja Zachowania, Stosowana Analiza Zachowania, Terapia ACT, Racjonalna Terapia Zachowania) wspierając je metodami psychoterapii Gestalt oraz Analizy Transakcyjnej (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz Instytutu Terapii Gestalt).
Pracując, kieruję się modelem psychologii pozytywnej. Wierzę, że każdy człowiek posiada odpowiednie zasoby do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami a jedyne czego potrzebuje to ich uruchomienie.
Koncentruję się na jasnym i przejrzystym procesie terapii: razem z klientem definiujemy zakres i przebieg terapii/konsultacji umawiając się na jej przedmiot. Wiele trudności może zostać rozwiązanych podczas kilku sesji.

JUSTYNA NAWOJSKA

psycholog, mediator

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie wokół psychologii rozwojowej i psychologii rodziny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuje głównie w obszarze problemów dotykających małe dzieci i ich rodziców, prowadzi także warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach oraz ośrodkach zajmujących się wsparciem i terapią dzieci niepełnosprawnych. Jest w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie systemowym.

PAWEŁ PASZTYŁA

psycholog, psychoterapeuta

Mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył staż w szpitalu klinicznym im. Babińskiego w Krakowie. Ukończył 4 letnią szkołę psychoterapii systemowej. Psychoterapeuta i trener grupowy. Przez 6 lat pracował w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gdzie zajmował się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. Od 2011 roku prowadzi samodzielną praktykę.

Stosowane przez nas metody sprawdzają się w następujących sytuacjach:

 • Pomoc osobom doświadczającym trudności w wyniku chorób somatycznych – onkologicznych, kardiologicznych, amputacji, stomia, zaburzeń hormonalnych.
 • Pomoc osobom doświadczającym lęków i fobii.
 • Pomoc osobom doświadczającym trudności związanych ze stanami depresyjnymi, poczuciem bezradności, smutkiem, poczuciem niższości, poczuciem winy.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Radzenie sobie z nadmiernym stresem.
 • Konflikty interpersonalne i spory.
 • Niewystarczające kompetencje społeczne.
 • Nauczenie się umiejętności pozwalających na radzenie sobie z trudnościami społecznymi, nabywanie nowych wzorców zachowań pozwalających na skuteczne radzenie sobie z relacjami.
 • Pomoc osobom mającym trudności w pełnieniu określonych ról życiowych i zawodowych.
 • Wsparcie w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wyborów życiowych i zawodowych.
 • Poszukiwanie zasobów i silnych stron umożliwiających samodzielne radzenie sobie z trudnościami.
 • Wzmacnianie poczucia wiary i pewności siebie, podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych.
 • Poprawa relacji społecznych, umiejętności zachowań asertywnych,
 • Modyfikacja i zmiana niepożądanych nawyków (np. obgryzanie paznokci, podjadanie).
 • Kształtowanie oraz uczenie się nowych pożądanych zachowań
 • Zmiana stylu życia i przyzwyczajeń (dieta, aktywność, realizacja zaleceń lekarskich).
 • Budowanie wewnętrznej motywacji oraz zarządzanie sobą, swoimi zachowaniami i swoim czasem.
 • Pomoc sportowcom w zakresie kontroli emocji, koncentracji uwagi, kształtowania nawyków ruchowych oraz modyfikacja niepożądanych przyzwyczajeń.

Stosujemy jasne i przejrzyste zasady związanie z opłatami za świadczone przez nas usługi.

USŁUGA JEDNOSTKA CENA
szkolenie zamknięte (maksymalnie 12 uczestników do 3 godz. zajęć.)  grupa 2000
     
psychoterapia indywidualna  50 min  100-150
konsultacja psychologiczna  50 min  100-150
     
konsultacja online (telekonferencja Skype, Messenger)  50 min  100-150
     
 coaching biznesowy  60 min  250
 coaching personalny / life coaching / kariery  50 min  150
 coaching rodzicielski  50 min  100
     
     
     

Umów wizytę

nr tel: 784 327 995