Przejdź do treści

Psychologia pozytywna

Psychologia pozytywna to najnowszy nurt w psychologii, który w przeciwieństwie do tradycyjnej roli psychologa kładzie szczególny nacisk na silne strony, potencjał i możliwości jednostki. Podejście to, jak żadne z podstawowych kierunków psychologicznych, dociera do szerokiego grona odbiorców. Gdzie tkwi przyczyna tego fenomenu? Poniżej charakterystyka głównych założeń i przedmiotu zainteresowania psychologii pozytywnej.

Chcesz poznać swoje silne strony >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Psychologia pozytywna i jej przedmiot zainteresowania

Psychologia pozytywna nie jest alternatywą dla tradycyjnych modeli ale ich uzupełnieniem. Razem z podejściami zwracającymi uwagę na ludzkie cierpienie i psychologia pozytywnapatologię balansuje wiedzę psychologiczną i uzupełnia ją o zakres związany z pozytywną naturą ludzkiego zachowania i doświadczenia. Ujęcie medyczne oraz pozytywne są wobec siebie komplementarne. Psychologia pozytywna przykłada wagę do katalizowania konstruktywnych zmian oraz budowania pozytywnych cech. Psycholog pozytywny w ramach swojej pracy zwraca zasadniczą uwagę na to, by pomóc innym w nauczeniu się wzbudzania w sobie pozytywnych emocji. Kieruje uwagę na poprawę samopoczucia, wzrost poczucia satysfakcji i zadowolenia z życia oraz wzrost nadziei i optymizmu. Podczas indywidualnych sesji klient uczy się rozpoznawać oraz rozwijać u siebie silne strony, zalety i cnoty. Budowana jest zdolność do miłości, odwaga, poprawa kompetencji interpersonalnych, wrażliwość, wytrwałość. Społeczną misją psychologii pozytywnej jest pomaganie w rozwoju cnót obywatelskich w zakresie odpowiedzialności za społeczeństwo, altruizmu, troski, tolerancji czy etycznej pracy.

Psychologia pozytywna i jej cele

Psychologia pozytywna skupia się na następujących zasadniczych celach:

  1. Poznanie pozytywnej strony natury człowieka – ma tutaj miejsce tzw. pozytywna diagnoza. Przedmiotem identyfikacji są źródła sił danej osoby, jej mocnych stron, pozytywnych stron i dyspozycji.
  2. Wyjaśnianie funkcjonowania człowieka poprzez charakterystykę i opis pozytywnych doświadczeń oraz spełnienia życiowego. Celem jest tutaj opis sposobów prowadzących do szczęścia i radości oraz koncentracja na pozytywnej stornie funkcjonowania przy zwiększaniu zasobów osobistych danej osoby.
  3. Pozytywne prewencja – działania ukierunkowane na rozwój kompetencji, pomoc w realizacji celów osobistych i zawodowych, stymulowanie rozwoju osobistego oraz poprawa relacji interpersonalnych.
  4. Pozytywna psychoterapia – pomaganie w zaburzeniach zachowania i emocjonalnych w poprzez wzmacnianie silnych stron oraz zwiększanie zasobów pozwalających na samodzielne radzenie sobie z trudnościami.

Chcesz się dowiedzieć co stanowi Twój potencjał? Dowiedz się tego wypełniając KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ

 

Martin Seligman, współtwórca i propagator psychologii pozytywnej, opowiada o tym, jak współczesna psychologia przestaje koncentrować się jedynie na zaburzeniach, i w jaki sposób może pomóc nam się zmienić.

 

Jeśli czujesz, że chcesz zgłębić wiedzę na swój temat w zakresie Twoich silnych stron oraz dowiedzieć się jak z nich korzystać w swoim życiu prywatnym i zawodowym zapraszamy do nas. Kontakt