Coaching

Cocoachingaching to interaktywny proces intensywnego rozwoju osobistego oparty na bezpośredniej relacji pomiędzy coachem a osobą korzystającą z coachingu. W trakcie indywidualnych sesji dokonuje się zmiana będąca odpowiedzią na indywidualne potrzeby.

W ramach swojej pracy skupiamy się na dwóch rodzajach coachingu: kariery oraz life coaching.

Life coaching dotyczy działań i zmiany w zakresie celów osobistych związanych z planami życiowymi i wynikającymi z tego rozterkami, wizji swojego życia, posiadanych relacji (rodzina, przyjaźnie, praca) oraz szeroko rozumiane wyzwania (trudności) pojawiające się w toku życia.

Zasadniczym celem life coachingu jest wzrost ogólnej jakości życia i poczucia zadowolenia z siebie.

Coaching kariery służy rozwojowi zawodowemu oraz wsparciu w zakresie podjęcia i realizacji wyzwań związanych z pracą. W ramach sesji zajmujemy się identyfikacją kluczowych talentów i silnych stron będących podstawą dalszych wyborów, precyzujemy obszary i możliwości związane z osiągnięciem największych i najlepszych rezultatów w pracy, opracowujemy cele i szczegółową ścieżkę ich realizacji oraz pracujemy nad wszelkimi niezbędnymi zasobami (cechy, umiejętności, predyspozycje, zasoby materialne i rzeczowe) sprzyjające bądź utrudniające realizację celów.

Coaching – jak pracujemy

Podczas pierwszej sesji ustalany zakres współpracy dotyczący jej przedmiotu (kariera, życie prywatne, poszczególne obszary związane z rozwojem osobistym) celów i efektów jakie mają pojawić się na koniec współpracy oraz ustalana jest częstotliwość i czas trwania sesji (zwyczajowo 45 minut, raz w tygodniu).

W naszej pracy stosujemy sprawdzone metody pracy. Korzystamy zarówno z dorobku coachingu jak również psychologii, psychoterapii czy zarządzania. Ze względu na posiadane przygotowanie psychologiczne (dyplom psychologa) dysponujemy również i mamy uprawnienia do wykonywania oraz interpretowania testów psychologicznych.

 

Interesujesz się rozwojem osobistym? Sprawdź ofertę testów coachingu kariery www.pracowniatestow.com