Przejdź do treści

Szkoła przyjazna dziecku

BE radzi, jak zmienić szkolną klasę, aby dzieci czuły się lepiej.

Pixabay

Pomysły typu: namiot-domek, czy czarodziejski stolik – to tylko niektóre z propozycji rozwiązań przestrzennych w salach lekcyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym będące efektem badania, do udziału w którym zaproszeni zostali nauczyciele, psycholodzy rozwo¬jowi, środowiskowi oraz architekt.W rezultacie powstał ilustrowany katalog pomysłów pt. „Sala – katalog rozwiązań przestrzennych sali lekcyjnej w nauczaniu wczesnoszkolnym”, który będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ibe.edu.pl. W materiale wymieniono także potrzeby rozwojowe dziecka w okresie wczesnoszkolnym, wśród których są min.: potrzeba związana z kształtowaniem się poczucia, że „jest się kompetentnym”, potrzeba bycia lubianym i pozytywnej samooceny, potrzeba bycia częścią grupy i przynależności, potrzeba bliskiej relacji z wybranymi rówieśnikami (relacji przyjacielskich) oraz potrzeba aktywności twórczej.

Tagi: