Przejdź do treści

Trening uczenia się i szybkiego zapamiętywania

trening uczenia się

Trening to zintegrowany program zajęć obejmujący metody i strategie uczenia się oparte na współczesnym dorobku w zakresie uczenia się i pamięci (Tony Buznan, Harry Lorayne), badaniach psychologów z Uniwersytetu Stanforda (Schwartz, Tsang, Blair), Uniwersytetu Harvarda (Garder) i Uniwerstytetu Jagiellońskiego (Bąbel) oraz praktycznych wskazówkach w zakresie uczenia się języka przez poliglotów (Lampariello, Rawlings, Doner).

Nie ma czegoś takiego jak zła pamięć. Zła pamięć nie istnieje.
Po prostu jest niećwiczona lub źle ćwiczona.​

Trening to zintegrowany program zajęć obejmujący metody i strategie uczenia się oparte na współczesnym dorobku w zakresie uczenia się i pamięci (Tony Buznan, Harry Lorayne), badaniach psychologów z Uniwersytetu Stanforda (Schwartz, Tsang, Blair), Uniwersytetu Harvarda (Garder) i Uniwerstytetu Jagiellońskiego (Bąbel) oraz praktycznych wskazówkach w zakresie uczenia się języka przez poliglotów (Lampariello, Rawlings, Doner).

Uczestnicy zajęć nabędą płynność w zakresie posługiwania się klasycznymi metodami zapamiętywania jak również rozwiną spostrzegawczość, umiejętność wizualizacji, tworzenia skojarzeń, analogii, koncentrację i kreatywne myślenie. Oprócz zdolności poznawczych rozwijamy również kompetencje społeczne i emocjonalne w postaci lepszego radzenia sobie ze stresem, wzrostem poczucia pewności siebie oraz wzrostem poczucia skuteczności w zakresie uczenia się.

Założenia kursu

Nasze założenia opierają się o najlepsze i sprawdzone praktyki związane z procesem uczenia się, pamięci i rozwoju osobistego:

 • Zakładamy, iż najlepiej uczyć się, gdy przedstawiane informacje mogą zostać zrozumiane dzięki samodzielnemu odkrywaniu.
 • Wprowadzamy swobodny styl interakcji zapewniający przyjazny klimat podczas zajęć.
 • Nasi kursanci traktowani są z pełnym szacunkiem i uznaniem dla ich indywidualności oraz indywidualnych preferencji.
 • Staramy się zapewniać indywidualne podejście do każdego uczestnika oraz wzmacniać jego poczucie wartości, pewności siebie oraz skuteczności w zakresie nabywanych umiejętności.
 • Zakładamy, iż najlepiej uczyć się przez działanie, dlatego nasze kursy to przede wszystkim praktyczne ćwiczenia pozwalające na płynne nabywanie umiejętności.
 • Opieramy się na osiągnięciach psychologii poznawczej i percepcji, teorii uczenia się oraz psychologii społecznej.
 • Opieramy się na prawidłowościach wynikających z właściwości mózgu i procesu zapamiętywania jako podstawy wszelkich metod i technik uczenia się.

Czego nauczą się uczestnicy zajęć

 1. Zasady funkcjonowania pamięci. Jak działa mózg. Czynniki wspierające uczenie się i pamięć (spostrzegawczość, koncentracja, wyobraźnia i skojarzenia).
 2. Organizacja procesu uczenia się i opracowywanie materiałów.
 3. Strategie uczenia się, techniki utrwalania, algorytm powtórek.
 4. Kreatywne notatki.
 5. Zapamiętywanie tekstów, treści wystąpień, wierszy, roli, treści lekcji i lektur.
 6. Zapamiętywanie dat i wydarzeń historycznych.
 7. Zapamiętywanie imion i nazwisk oraz związanych z nimi danych i faktów.
 8. Strategie uczenia się języka obcego i słówek, zapamiętywanie nazw własnych.
 9. Zapamiętywanie liczb, kodów, haseł.
 10. Strategie radzenia sobie ze stresem i napięciem, wystąpienia publiczne, strategie zdawania egzaminów.

Cena kursu wynosi 900 zł

Kontakt w sprawie zajęć

784 327 995

instytut@psychologia.rzeszow.pl