Trening uczenia się i szybkiego zapamiętywania

Trening uczenia się i szybkiego to intensywny program zajęć obejmujący metody i strategie uczenia się oparte na współczesnym dorobku w zakresie uczenia się i pamięci, badaniach psychologów z Uniwersytetu Stanforda (Schwartz, Tsang, Blair), Uniwersytetu Harvarda (Garder) i Uniwerstytetu Jagiellńskiego (Bąbel)

Nie ma czegoś takiego jak zła pamięć. Zła pamięć nie istnieje. Po prostu jest niećwiczona lub źle ćwiczona.

 

mechanika nauczaniaUczestnicy zajęć nabędą płynności w zakresie posługiwania się metodami zapamiętywania jak również rozwiną spostrzegawczość, umiejętność wizualizacji, tworzenia skojarzeń, analogii, koncentrację i kreatywne myślenie. Oprócz zdolności poznawczych rozwijamy również kompetencje społeczne i emocjonalne w postaci lepszego radzenia sobie ze stresem, wzrostem poczucia pewności siebie oraz wzrostem poczucia skuteczności w zakresie uczenia się.

Trening uczenia się – Założenia kursu

Nasze założenia opierają się o najlepsze i sprawdzone praktyki związane z procesem uczenia się, pamięci i rozwoju osobistego:

 • Zakładamy, iż najlepiej uczyć się, gdy przedstawiane informacje mogą zostać zrozumiane dzięki samodzielnemu odkrywaniu.
 • Wprowadzamy swobodny styl interakcji zapewniający przyjazny klimat podczas zajęć.
 • Nasi kursanci traktowani są z pełnym szacunkiem i uznaniem dla ich indywidualności oraz indywidualnych preferencji.
 • Staramy się zapewniać indywidualne podejście do każdego uczestnika oraz wzmacniać jego poczucie wartości, pewności siebie oraz skuteczności w zakresie nabywanych umiejętności.
 • Zakładamy, iż najlepiej uczyć się przez działanie, dlatego nasze kursy to przede wszystkim praktyczne ćwiczenia pozwalające na płynne nabywanie umiejętności.
 • Opieramy się na osiągnięciach psychologii poznawczej i percepcji, teorii uczenia się oraz psychologii społecznej.
 • Opieramy się na prawidłowościach wynikających z właściwości mózgu i procesu zapamiętywania jako podstawy wszelkich metod i technik uczenia się.

Podstawową funkcją mózgu jest uczenie się i pamięć. Jeśli masz mózg, to jesteś w stanie zapamiętać.

Trening uczenia się – Czego konkretnie nauczysz się podczas zajęć

 1. Zasady funkcjonowania pamięci. Jak działa mózg. Czynniki wspierające uczenie się i pamięć (spostrzegawczość, koncentracja, wyobraźnia i skojarzenia).
 2. Organizacja procesu uczenia się opracowywanie materiałów.
 3. Strategie uczenia się, techniki utrwalania, algorytm powtórek.
 4. Kreatywne notatki.
 5. Zapamiętywanie tekstów, treści wystąpień, wierszy, roli, treści lekcji i lektur.
 6. Zapamiętywanie dat i wydarzeń historycznych.
 7. Zapamiętywanie imion i nazwisk oraz związanych z nimi danych i faktów.
 8. Strategie uczenia się języka obcego i słówek, zapamiętywanie nazw własnych.
 9. Zapamiętywanie liczb, kodów, haseł.
 10. Strategie radzenia sobie ze stresem i napięciem, wystąpienia publiczne, strategie zdawania egzaminów.

Trening uczenia się – trenerzy i metoda pracy

Realizowany przez nas trening jest programem autorskim racjonalna terapia zachowaniaopracowanym przez psychologów i pedagogów, osoby zajmujące się technikami uczenia się i pamięci. Co więcej: nasze kursy prowadzone są wyłącznie przez osoby z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym. Wynika to z założenia, iż nie pracujemy wyłącznie nad metodami uczenia się i pamięci ale nad zrównoważonym rozwojem pełnych zdolności intelektualnych i emocjonalnych. 

Oferowane przez nas zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 4 osoby co pozwala na osiągnięcie maksymalnych efektów przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnego tempa rozwoju uczonych umiejętności.

Trening uczenia się – organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Psychologii i Rozwoju, ul. PCK 2/19
 • Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę zegarową.
 • Godziny zajęć dostosowywane są do możliwości uczestników.
 • Program obejmuje 10 spotkań.
 • W cenę zajęć wliczone są wszystkie materiały edukacyjne.
 • Wszystkie zajęcia prowadzone są przez psychologa lub pedagoga.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne obecne prowadzimy zajęcia wyłącznie w formie kursu indywidualnego.

Kurs w formie indywidualnej 100 PLN / godzina zegarowa = 1000 PLN / kurs 

 

Kontakt w sprawie zajęć

784 327 995