Trening płynności czytania

trening płynności czytania

Trening płynności czytania to program rozwoju umiejętności czytania w oparciu o nauczanie precyzyjne wywodzące się z założeń terapii behawioralnej. Trening jest skierowany do dzieci, które posiadają podstawowe umiejętności czytania, ale robią to wolno, literują lub sylabizują.

Trening płynności czytania za pomocą nauczania precyzyjnego przebiega wg ściśle określonej procedury:

 • Jasne zdefiniowane mierzalnych celów nauczania (np. długość słów, tempo czy płynność czytania).
 • Intensywny trening związany z dużą ilością powtórzeń oraz częstym monitorowaniem postępów.
 • Zbieranie i wizualizacja danych wyznaczających kierunki prowadzanego treningu.

Ciągłe monitorowanie postępów wskazuje, czy materiały i sposób prowadzenia treningu zostały odpowiednio dobrane, a tym samym następuje optymalizacja czasu przeznaczonego na trening płynności czytania. Nauczanie precyzyjne zapewnia uzyskanie szybkich i trwałych wyników.

Trening płynności czytania – zalety

Trening płynności czytania za pomocą nauczania precyzyjnego niesie ze sobą szereg korzyści, do których należą:

 • Niska ilość błędów – dziecko rozpoznaje poprawnie co najmniej 95% czytanych wyrazów.
 • Czytanie całościowe – dziecko nie dekoduje litera po literze lub sylaba po sylabie, lecz od razu uczy się czytać wyrazy całościowo.
 • Szybkie rozpoznawanie wyrazów – dziecko skraca czas fiksacji wzrokowej przez co szybko rozpoznaje wyrazy i sprawnie przechodzi od jednego słowa do drugiego.
 • Automatyzm – określona procedura sprawia, że dziecko uczy się szybko rozpoznawać wyrazy i zaczyna czytać bez wysiłku. Umiejętność niejako nabywa się sama.
 • Biegłe czytanie – nabycie sprawności w czytaniu sprawia, że dziecko nie musi koncentrować swojej uwagi na rozpoznawaniu poszczególnych wyrazów tylko może się skupić na rozumieniu czytanego tekstu i wyciąganiu z niego wniosków.

Trening płynności czytania – przebieg zajęć

Zajęcia odbywają się z zgodnie z określoną procedurą zapewniającą wysoki poziom skuteczności treningu:

 • Trening jest realizowany w formie indywidualnych zajęć.
 • Czas trwania jednej sesji wynosi 50 minut.
 • Liczba sesji jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb.
 • Zajęcia to seria zadań związanych z czytaniem przeplatanych ćwiczeniami rozwijającymi motywację, zdolności poznawcze, percepcję wzrokową, integrację wzrokowo-ruchową, integrację półkul mózgowych, umiejętność rozumowania i myślenia logicznego.
 • Nauczyciel-terapeuta dopasowuje materiały i poziom trudności do aktualnych możliwości ucznia wpływając na jego poczucie skuteczności, pewności siebie i efektywności w zakresie podnoszenia umiejętności czytania.
 • Materiały dopasowane są do aktualnego programu nauczania szkolnego. Dzięki temu uczeń może szybko przenieść nabyte podczas treningu umiejętności do środowiska szkolnego.
 • W celu przyśpieszenia efektów treningu uczeń otrzymuje do wykonania zadania domowe w postaci arkuszy do czytania. Zadania domowe przewidziane są na sesje uczenia trwające 10-15 minut. Dzięki temu uczeń nie zniechęca się do treningu.