Trening koncentracji uwagi

trening koncentracji uwagi

Trening koncentracji uwagi to unikatowy program rozwoju jednej z najbardziej kluczowych umiejętności zapewniających sukces i powodzenie zarówno w edukacji, życiu prywatnym czy zawodowym.


Richard Branson, twórca Virgin Group (linie lotnicze, opieka zdrowotna, nieruchomości, telekomunikacja, usługi finansowe, operator kolejowy, wytwórnia płytowa i wiele innych przedsięwzięć) uznaje, iż zdolność do koncentracji jest kluczowa w przypadku chęci osiągania sukcesu (Branson, 2014).


Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na wybranych zadaniach oraz dostrzegać i robić to, co jest dla nas najważniejsze. Jest podstawą  wszelkich procesów uczenia się i pamięci. Mózg nie jest w stanie zapamiętać niczego, czego wcześniej nie zarejestrował i na czym nie skupił swojej uwagi. Każda chęć poprawy pamięci powinna zatem zostać rozpoczęta od ćwiczenia swojej umiejętności obserwacji i koncentracji. Umysł osoby zapamiętującej koncentruje się i postrzega wszystko to, co chce zapamiętać. Ćwiczenie koncentracji w konsekwencji prowadzi do spontanicznego zapamiętywania bez konieczności świadomego uczenia się, prowadzenia notatek czy zapamiętywania.

Świadome kierowanie koncentracji uwagi pozwala również na wyłuskiwanie i dostrzeganie kluczowych aspektów przyswajanej wiedzy a tym samym nawet w nudnym i nieciekawym temacie umożliwia dostrzeżenie czegoś atrakcyjnego. Zainteresowanie oraz atrakcyjność jest z kolei kluczowym elementem zapamiętywania.

W przypadku dzieci i młodzieży nadmiar bodźców wynikających z obcowania z urządzeniami elektronicznymi (komputer, smartfon, telewizja), szybkiego tempa życia, częstych zmiany czy dużej ilością materiału do przyswojenia są czynnikami, w wysokim stopniu wpływaja na pogorszenie koncentracji uwagi. Udział w treningu koncentracji uwagi pomoże im w lepszym radzeniu sobie zarówno z czynnikami rozpraszającymi jak również w lepszym kierowaniu uwagi na kluczowe dla nich aspekty funkcjonowania.

Trening koncentracji uwagi – kluczowe korzyści

 • Wsparcie dla uczenia się i pamięci.
 • Poprawia zdolność obserwacji.
 • Poprawia świadome kierowanie uwagi.
 • Rozwija zdolności przestrzenne.
 • Rozwija logiczne myślenie.
 • Rozwija zdolności matematyczne.
 • Pomaga w świadomym postrzeganiu i rozumieniu swoich emocji.
 • Pomaga w lepszej kontroli własnych emocji.
 • Zapewnia wzrost pewności siebie.
 • Wpływa na poprawę relacji społecznych i funkcjonowania w grupie.
 • Pomaga w lepszym radzeniu sobie z dystraktorami (bodźcami rozpraszającymi).

Trening koncentracji uwagi realizowany przez Instytut Psychologii i Rozwoju to unikatowy, autorki program zapewniający kompleksowy rozwój wszystkich jej aspektów.

Trening koncentracji uwagi – rozwijane aspekty koncentracji uwagi

 1. Percepcja zmysłowa oraz rozwój zdolności obserwacji i przetwarzania doznań pochodzących z różnych systemów zmysłowych (smak i zapach, dotyk i czucie wewnętrzne, dźwięk, percepcja wzrokowa, koordynacja procesów percepcji).
 2. Wyobraźnia przestrzenna.
 3. Dostrzeganie powiązań i zależności, analogie, myślenie logiczne.
 4. Świadomość i kontrola emocji.
 5. Wyobraźnia i twórcze myślenie.
 6. Relacje społeczne i interakcja w grupie. Wzrost poczucia wartości.

Trening koncentracji uwagi to program, w ramach którego uczestnicy w ramach zajęć otrzymują pakiet zadań domowych rozwijających koncentrację uwagi. Tym samym przez 5 dni w tygodniu (zajęcia + 4 dni zadań domowych) odbywa się intensywna praca zapewniająca powstanie trwałego nawyku.

Trening koncentracji uwagi – aspekty organizacyjne

 • trening koncentracji uwagiWszelkie pomoce są zapewnianie przez organizatorów zajęć.
 • Grupy liczą po 3-4 osoby. Zapewniamy tym samym bezpośredni kontakt i pracę z każdym uczestnikiem zajęć.
 • Uczestnicy zajęć są dobierani do grup ze względu na kryterium wiekowe, tym samym zapewniamy komfort ze względu na współuczestników zajęć.
 • Zajęcia prowadzone są przez psychologów, psychoterapeutów lub pedagogów. Dzięki temu zapewniamy najwyższy poziom jakości zajęć. Wykwalifikowana kadra dba o to, by oprócz koncentracji kształtować równocześnie pożądane wzorce zachowań takie jak współpraca, praca zespołowa, wspieranie niezależności, twórczego myślenia oraz wzmacnianie poczucia wartości.