Psychoterapia grupowa młodzieży

Program terapeutyczno – rozwojowy dla młodzieży szkół średnich i szkół podstawowych

Program skierowany do młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz młodzieży ze szkół średnich i zawodowych.

Celem programu jest pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie doświadczanych trudności wynikających z różnych sytuacji życiowych, społecznych i osobistych. Jest on skierowany szczególnie do osób, które:

  • chcą zwiększyć własną samoświadomość i uposażyć się w umiejętności, które pomogą im wkraczać w dorosłe życie,
  • wykazują obniżenie nastroju oraz mają podejrzenie (lub diagnozę) depresji i stanów depresyjnych,
  • wykazują obniżone poczucie własnej wartości, pesymistyczne nastawienie, poczucie bezradności z negatywnym nastawieniem do siebie,
  • pochodzą z rodzin rozbitych, niepełnych i patchworkowych, wykazujące trudności z adaptacją do sytuacji rodzinnej,
  • wykazują żal po stracie na skutek utraty rodzica, członka rodziny, osoby bliskiej,
  • mają problemy z relacjami społecznymi, rówieśniczymi, wykazują braki w zakresie umiejętności społecznych, mają trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych,
  • mają trudności adaptacyjne na skutek zmiany miejsca zamieszkania, przeprowadzki z zagranicy do Polski, zmiany miejscowości zamieszkania,
  • mają trudności w zakresie pełnienia ról związanych ze szkołą, adaptacją do warunków szkolnych, zmianą klasy lub szkoły,
  • wykazują szeroko rozumiane niepokoje, obawy i lęki.

Spotkanie prowadzone jest przez dwóch terapeutów obojga płci, doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Udział w zajęciach

Udział dziecka w zajęciach jest możliwy po uprzednim odbyciu sesji konsultacji psychologicznej. Konsultacja przeprowadzona jest z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami przez dwóch psychologów – psychoterapeutów. Spotkanie z terapeutami pozwoli uzyskać profesjonalne spojrzenie na sytuację emocjonalną nastolatka. Rodzicie dowiedzą się czego może dotyczyć główny problem dziecka oraz otrzymają wskazówki w zakresie dalszego postępowania. Dowiedzą się również jakie wdrożyć działania by polepszyć zarówno sytuację dziecka jak i całej rodziny. Spotkanie umożliwi pogłębienie oraz uzyskanie wsparcia nie tylko dla nastolatka, ale i dla rodziców.

Informacja biograficzna

Justyna Nawojska

Psycholog, mediator. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie wokół psychologii rozwojowej i psychologii rodziny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuje głównie w obszarze problemów dotykających małe dzieci i ich rodziców, prowadzi także warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach oraz ośrodkach zajmujących się wsparciem i terapią dzieci niepełnosprawnych. Jest w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie systemowym.

Paweł Pasztyła

Mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył staż w szpitalu klinicznym im. Babińskiego w Krakowie. Ukończył 4 letnią szkołę psychoterapii systemowej. Psychoterapeuta i trener grupowy. Przez 6 lat pracował w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gdzie zajmował się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. Od 2011 roku prowadzi samodzielną praktykę.

Kontakt w sprawie zajęć

Paweł Pasztyła, 606 828 462‬
instytut@psychologia.rzeszow.pl