Wybrane techniki behawioralne w pracy nauczyciela

Wybrane techniki behawioralne w pracy nauczyciela to program podnoszący kompetencje pracowników oświaty w zakresie wykorzystania technik behawioralnych w pracy z uczniami. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak sprawnie kształtować pożądane zachowania dziecka oraz jak eliminować te, które sprawiają kłopot.

Program składa się z cyklu 4 warsztatów, których celem jest przekazanie wiedzy i nauka umiejętności w zakresie kształtowania i modyfikacji zachowań u dzieci i młodzieży. Na przedmiot warsztatów składają się wyselekcjonowane procedury, metody i techniki pracy pozwalające na zmianę wybranych zachowań. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak sprawnie kształtować pożądane zachowania dziecka oraz jak eliminować te, które sprawiają kłopot (agresja, przemoc, przeszkadzanie, odrabianie lekcji, motywowanie, aktywny udział w zajęciach, itp.).

Techniki terapii behawioralnej należą do sprawdzonych i naukowo udowodnionych procedur pozwalających na skuteczne kształtowanie pożądanych zachowań. Pozwalają one na szybką i sprawną pomoc w radzeniu sobie z zadaniami wychowawczymi.

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY NAUCZYCIELA – ZALETY PROGRAMU

Każdy warsztat jest zamkniętym blokiem zajęć przedstawiającym określony poziom wiedzy. Techniki terapii behawioralnej należą do sprawdzonych i naukowo udowodnionych procedur pozwalających na skuteczne kształtowanie pożądanych zachowań. Pozwalają one na szybką i sprawną pomoc w radzeniu sobie z zadaniami wychowawczymi. Terapia behawioralna zakłada, że wszystkie zachowania można zmienić. Oznacza to, iż nigdy nie jesteśmy bezradni a brak oczekiwanych efektów jest jedynie efektem albo nieodpowiednio dopasowanej techniki lub jej niepoprawnego wdrożenia.

Więcej informacji na temat terapii behawioralnej znajduje się >>TUTAJ<<.

Zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, iż uczestnicy sami decydują o tym, czy chcą wziąć udział w całym bloku warsztatów czy zatrzymać się na określonym poziomie. Udział w jednych warsztatach nie obliguje do udziału w następnych. To uczestnik sam decyduje, czy uzyskana na danym poziomie wiedza jest dla niego wystarczająca. Do udziału w zajęciach prezentujących bardziej zaawansowane metody można przystąpić w późniejszym czasie.

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY NAUCZYCIELA – OPIS PROGRAMU

Warsztat 1

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY NAUCZYCIELA: MECHANIKA TECHNIK BEHAWIORALNYCH ORAZ PROCEDURY KSZTAŁTOWANIA ZACHOWAŃ

OPIS: Celem warsztatu jest wprowadzenie w założenia i filozofię technik behawioralnych. Nawet najlepsza technika źle zastosowana może przynieść odwrotny od zamierzonego rezultat. Uczestnicy w ramach zajęć dowiedzą się jak rozumieć stosowanie określonych procedur, jakie powinni przyjąć założenia oraz dowiedzą się jak stosować podstawowe procedury kształtowania pożądanych zachowań.

PROGRAM

 • Założenia technik terapii behawioralnej.
 • Rozpoznawanie i opis zachowania.
 • ABC zachowania: rozumienie natury i przyczyn zachowań.
 • Rozróżnianie rodzajów konsekwencji.
 • Procedury kształtowania zachowań pożądanych.

EFEKT ZAJĘĆ

 • Zrozumienie czym jest zachowanie i jakie są jego uwarunkowania.
 • Umiejętność przyjmowania perspektywy behawiorysty w odniesieniu do zachowań i ich rozumienia.
 • Umiejętność kształtowania zachowań pożądanych.

Warsztat 2

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY NAUCZYCIELA: ZACHOWANIA TRUDNE

OPIS: Celem warsztatu jest wprowadzenie w tematykę zachowań trudnych, rozumienie procesu ich powstawania oraz ich funkcji. Uczestnicy w ramach zajęć dowiedzą się skąd się biorą trudne zachowanie i co mogą zrobić, aby je ograniczać.

PROGRAM

 • Aspekty etyczne pracy z zachowaniami.
 • Natura i przyczyny zachowań trudnych.
 • Model interwencji behawioralnej.
 • Analiza trudnego zachowania i budowanie modelu jego funkcji.
 • Model zachowań konkurujących.
 • Zapobieganie zachowaniom niepożądanym

EFEKT ZAJĘĆ

 • Rozumienie natury trudnych zachowań i ich funkcji.
 • Umiejętność wdrażania interwencji niedopuszczającej lub ograniczającej możliwość wystąpienia zachowań trudnych.
 • Umiejętność aranżowania środowiska pracy ograniczającego występowanie zachowań trudnych.
 • Aranżowanie środowiska praca sprzyjającego występowaniu zachowaniom pożądanym.

Warsztat 3

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY NAUCZYCIELA: SYSTEMY I PROCEDURY STOSOWANE W GRUPIE

OPIS: Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i nauka umiejętności wdrażania systemowych rozwiązań wpływających na ograniczanie występowania zachowań trudnych oraz sprzyjających występowaniu zachowań pożądanych.

PROGRAM

 • Zagospodarowanie czasu: plan dnia i plan aktywności.
 • System zasad
 • Skuteczne wydawanie poleceń i egzekwowanie zasad.
 • Kontrakt behawioralny
 • Zasady i praktyka stosowania gospodarki żetonowej
 • Punktowy system oceny

EFEKT ZAJĘĆ

 • Umiejętność konstruowania planów aktywności i planów dnia.
 • Umiejętność poprawnego konstruowania systemu zasad i reguł.
 • Umiejętność wydawania i egzekwowania poleceń.
 • Umiejętność poprawnego konstruowania i stosowania gospodarki żetonowej.

Warsztat 4

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY NAUCZYCIELA: PROTOKOŁY INTERWENCJI BEHAWIORALNEJ

OPIS: Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i nauka umiejętności wdrażania protokołów radzenia sobie z wybranymi zachowaniami trudnymi. W ramach zajęć zostaną wypracowane protokoły zachowań z jakimi spotykają się uczestnicy warsztatu w swojej pracy oraz zapoznają się z modelowymi interwencjami odnoszącymi się do wybranych zachowań trudnych.

PROGRAM

 • Wybuchy złości
 • Brak stosowania się do poleceń
 • Zachowania agresywne
 • Rozmawianie na lekcji
 • Wychodzenie z ławki / chodzenie po klasie w czasie lekcji
 • Odmowa chodzenia do szkoły / przedszkola
 • Zachowania trudne podczas wyjścia w miejsca publiczne

EFEKT ZAJĘĆ

 • Umiejętność konstruowania protokołów interwencyjnych.
 • Umiejętność zastosowania odpowiedniej procedury do zachowania problemowego.
 • Posiadanie gotowych rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania pojedynczego warsztatu: 3 godziny lekcyjne
 • Koszt warsztatu zrealizowanego na terenie jednostki oświatowej dla jej pracowników: 1500 PLN/warsztat
 • W cenę zajęć wliczone są materiały szkoleniowe

Prowadzący

Jagoda Jachimczak, terapeuta behawioralno – poznawczy, trener, doradca, konsultant. Autorka kursów elearningowych i podręczników z zakresu wychowania i pracy z dzieckiem. Realizator programów rozwojowych i terapeutycznych. Dyrektor Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Piotr Pudło, psycholog i doktor psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta poznawczo-behawioralny, autor oraz realizator wielu programów dotyczących rozwoju osobistego, rozwoju zdolności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Współzałożyciel i patron merytoryczny Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Kontakt w sprawie zajęć

784 327 995

instytut@psychologia.rzeszow.pl