4 września 2019

Wybrane techniki behawioralne w pracy nauczyciela

Techniki behawioralne w pracy nauczyciela to jednodniowe szkolenie podnoszące kompetencje pracowników oświaty w zakresie wykorzystania wybranych technik behawioralnych w zakresie kształtowania i modyfikacji zachowań uczniów. Na przedmiot szkolenia składają się wyselekcjonowane procedury, metody i techniki pracy pozwalające na zmianę wybranych zachowań problemowych. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak sprawnie kształtować pożądane zachowania dziecka oraz jak eliminować te, które sprawiają kłopot.

Techniki terapii behawioralnej należą do sprawdzonych i naukowo udowodnionych procedur pozwalających na skuteczne kształtowanie pożądanych zachowań. Pozwalają one na szybką i sprawną pomoc w radzeniu sobie z zadaniami wychowawczymi.

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY NAUCZYCIELA – PROGRAM ZAJĘĆ

Część 1 – Wprowadzenie do mechaniki technik behawioralnych

 • Założenia technik terapii behawioralnej.
 • Rozpoznawanie i opis zachowania.
 • Rozróżnianie rodzajów konsekwencji.
 • ABC zachowania: rozumienie natury i przyczyn zachowań, budowanie modelu funkcji zachowania.

Część 2 – Praktyczne zastosowanie technik behawioralnych

 • Reguły efektywnego wzmacniania.
 • Dostrzeganie pozytywów i stosowanie pochwał, nasycanie uwagą i aprobatą.
 • System zasad (kontrakt, zasada Premacka, praktyka stosowania gospodarki żetonowej).
 • Zagospodarowanie czasu: plan dnia i plan aktywności.
 • Skuteczne wydawanie poleceń, egzekwowanie zasad.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania pojedynczego warsztatu: 4 godziny lekcyjne
 • Koszt warsztatu zrealizowanego na terenie jednostki oświatowej dla jej pracowników: 1250 PLN/warsztat
 • W cenę zajęć wliczone są materiały szkoleniowe

Prowadzący

Jagoda Jachimczak, terapeuta behawioralno – poznawczy, trener, doradca, konsultant. Autorka kursów elearningowych i podręczników z zakresu wychowania i pracy z dzieckiem. Realizator programów rozwojowych i terapeutycznych. Dyrektor Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Piotr Pudło, psycholog i doktor psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta poznawczo-behawioralny, autor oraz realizator wielu programów dotyczących rozwoju osobistego, rozwoju zdolności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Współzałożyciel i patron merytoryczny Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Kontakt w sprawie zajęć:

Piotr Pudło, 609 226 389

instytut@psychologia.rzeszow.pl