29 sierpnia 2018

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY Z UCZNIEM

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY Z UCZNIEM – 3 poziomowe szkolenie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy, trenerzy i instruktorzy)

Techniki behawioralne w pracy z uczniem to program podnoszący kompetencje pracowników oświaty w zakresie wykorzystania technik behawioralnych w zakresie kształtowania i modyfikacji zachowań uczniów.techniki behawioralne w pracy z uczniem

Program składa się z cyklu 3 warsztatów, których celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zmiany zachowań problemowych oraz nauka stosowania procedur kształtowania i modyfikacji zachowań u dzieci. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak sprawnie kształtować pożądane zachowania dziecka oraz jak eliminować te, które sprawiają kłopot (agresja, przemoc, przeszkadzanie, odrabianie lekcji, motywowanie, aktywny udział w zajęciach, itp.).

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY Z UCZNIEM – ZALETY PROGRAMU

Każdy warsztat jest zamkniętym blokiem zajęć przedstawiającym określony poziom wiedzy. Na każdych następnych zajęciach przedstawiane są bardziej zaawansowane metody i procedury wykorzystujące wiedzę z poprzednich zajęć.

Techniki terapii behawioralnej należą do sprawdzonych i naukowo udowodnionych procedur pozwalających na skuteczne kształtowanie pożądanych zachowań. Pozwalają one na szybką i sprawną pomoc w radzeniu sobie z zadaniami wychowawczymi.

Terapia behawioralna zakłada, że wszystkie zachowania można zmienić. Oznacza to, iż nigdy nie jesteśmy bezradni a brak oczekiwanych efektów jest jedynie efektem albo nieodpowiednio dopasowanej techniki lub jej niepoprawnego wdrożenia.

Więcej informacji na temat terapii behawioralnejznajduje się >>TUTAJ<<.

Zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, iż uczestnicy sami decydują o tym, czy chcą wziąć udział w całym bloku warsztatów czy zatrzymać się na określonym poziomie. Udział w jednych warsztatach nie obliguje do udziału w następnych. To uczestnik sam decyduje, czy uzyskana na danym poziomie wiedza jest dla niego wystarczająca. Do udziału w zajęciach prezentujących bardziej zaawansowane metody można przystąpić w późniejszym czasie.

TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY Z UCZNIEM – PROGRAM ZAJĘĆ

Poziom 1 – MECHANIKA TECHNIK BEHAWIORALNYCH – WSTĘP DO INTERWENCJI BEHAWIORALNEJ

 • Założenia technik terapii behawioralnej.
 • Nauka rozpoznawania i opisu zachowania.
 • Abc zachowania: rozumienie natury i przyczyn zachowań.
 • Rozróżnianie rodzajów konsekwencji.
 • Wprowadzenie do interwencji behawioralnej: dostrzeganie pozytywów i stosowanie pochwał.
 • Reguły efektywnego wzmacniania.
 • Zachowania trudne i ich rozumienie.
 • Określanie celu interwencji – wybór zachowań.
 • Analiza trudnego zachowania i budowanie modelu jego funkcji.
 • Strategie redukcji zachowań niepożądanych.

Efekt zajęć:

 • Zrozumienie czym jest zachowanie i jakie są jego uwarunkowania.
 • Zachowania trudne – jak je rozumieć i jaką pełnią funkcję.
 • Umiejętność przyjmowania perspektywy behawiorysty w odniesieniu do zachowań trudnych i ich rozumienia.
 • Umiejętność stosowania i zrozumienie zasadniczych metod kształtowania i modyfikacji zachowań.
 • Umiejętność kształtowania zachowań pożądanych.

Poziom 2 – MODYFIKACJA ZACHOWAŃ TRUDNYCH

 • PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI
  • Aspekty etyczne pracy z zachowaniami
  • Model interwencji behawioralnej
  • Nauczanie nowych umiejętności
  • Analiza funkcjonalna
  • Funkcje zachowań niepożądanych
  • Model zachowań konkurujących
 • INTERWENCJE OPARTE O MANIPULOWANIE BODŹCAMI POPRZEDZAJĄCYMI
  • Plan aktywności
  • Plan dnia i zagospodarowanie czasu
  • System zasad
  • Skuteczne wydawanie poleceń
  • Kontrakt behawioralny
  • Zasady i praktyka stosowania gospodarki żetonowej
 •  INTERWENCJE OPARTE NA KONSEKWENCJACH
  • Nasycanie uwagą i aprobatą
  • Wzmacnianie różnicujące
  • Wygaszanie
  • Egzekwowanie zasad

Efekt zajęć:

 • Umiejętność wdrażania interwencji niedopuszczającej lub ograniczającej możliwość wystąpienia zachowań trudnych.
 • Umiejętność aranżowania środowiska pracy ograniczającego występowanie zachowań trudnych.
 • Umiejętność stosowania procedur zmniejszających częstotliwość występowania zachowań niepożądanych.
 • Aranżowanie środowiska praca sprzyjającego występowaniu zachowaniom pożądanym.
 • Umiejętność stosowania procedur zwiększających częstotliwość występowania zachowań pożądanych.
 • Umiejętność poprawnego konstruowania systemu zasad i reguł.

Poziom 3 – WYBRANE INTERWENCJE I PROCEDURY BEHAWIORALNE

 • ZACHOWANIA TRUDNE O CHARAKTERZE OGÓLNYM
  • Wybuchy złości (np. złość na skutek przegranej)
  • Problemy z jedzeniem
  • Niesprzątanie po sobie
  • Zachowania trudne podczas wyjścia w miejsca publiczne (kino, pływalnia, plac zabaw, itp.)
 • ZACHOWANIA TRUDNE ZWIĄZANE Z ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM
  • Odmowa chodzenia do przedszkola/szkoły
  • Brak zadań domowych
  • Współpraca z rodzicami
  • Rozmawianie na lekcji
  • Wychodzenie z ławki / chodzenie po klasie w czasie lekcji
  • Przepychanie się przez inne dzieci
  • Przezywanie
  • Wagarowanie podczas pojedynczych lekcji
  • Agresja
  • Odrabianie lekcji i uczenie się

Efekt zajęć:

 • Umiejętność zastosowania odpowiedniej procedury do zachowania problemowego.
 • Posiadanie gotowych rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania pojedynczego warsztatu: 3 godziny lekcyjne
 • Koszt warsztatu zrealizowanego na terenie jednostki oświatowej dla jej pracowników: 950 PLN/warsztat
 • W cenę zajęć wliczone zą materiały szkoleniowe

Prowadzący

Jagoda Jachimczak, terapeuta behawioralno – poznawczy, trener, doradca, konsultant. Autorka kursów elearningowych i podręczników z zakresu wychowania i pracy z dzieckiem. Realizator programów rozwojowych i terapeutycznych. Dyrektor Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Piotr Pudło, psycholog i doktor psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta poznawczo-behawioralny, autor oraz realizator wielu programów dotyczących rozwoju osobistego, rozwoju zdolności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Współzałożyciel i patron merytoryczny Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Kontakt w sprawie zajęć:

Piotr Pudło, 609 226 389
instytut@psychologia.rzeszow.pl