MECHANIKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

Mechanika nauczania i uczenia się to autorski program szkoleniowy prezentujący dotychczasowe osiągnięcia psychologii w zakresie procesu nauczania.

Celem zajęć jest wzrost zrozumienia procesów i mechanizmów uczenia się oraz dostosowanie do nich odpowiednich metod nauczania. Nauczanie i uczenie się jest z definicji wpisane są w rolę nauczyciela i ucznia. Uczenie się nie jest jednorodne. Mózg jest wyposażony w mnóstwo układów, z których każdy ma odmienną strukturę neuronową. Odpowiedne wykorzystanie wiedzy z zakresu procesu uczenia się pozwala na lepsze zapamiętywanie lekcji przez uczniów przedmiotu, lepsze zrozumienie tematu zajęć, uzyskiwanie wyższych ocen a tym samym uzyskiwanie przez szkołę lepszych wskaźników ewaluacyjnych. Podczas zajęć zostaną przedstawione wyselekcjonowane oraz zweryfikowane empirycznie metody i techniki poprawiające skuteczność nauczania i uczenia się.

Mechanika nauczania i uczenia się – Program:

 • Założenia dotyczące pamięci i uczenia się.
 • Poznawcze mechanizmy i uwarunkowania uczenia się.
 • Optymalna struktura lekcji pozwalająca na szybsze przyswajanie wiedzy.
 • Metody wyjaśniania i wizualizacji tematu lekcji.
 • Wyobraźnia i kreatywność w procesie uczenia się. Kreatywne notatki.
 • Techniki wspomagające pamięć.
 • Algorytm częstotliwości powtórek, aktywne powtarzanie.
 • Społeczne i interakcyjne aspekty nauczania i uczenia się.
 • Strategia nauczania sytuacyjnego – wykorzystanie modelu rozwoju kompetencji w procesie nauczania.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 3 godziny lekcyjne
 • Koszt warsztatu zrealizowanego na terenie jednostki oświatowej dla jej pracowników: 1500 PLN/warsztat
 • W cenę zajęć wliczone zą materiały szkoleniowe

Prowadzący

Piotr Pudło, psycholog i doktor psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta poznawczo-behawioralny, autor oraz realizator wielu programów dotyczących rozwoju osobistego, rozwoju zdolności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Współzałożyciel i patron merytoryczny Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Kontakt w sprawie zajęć:

Piotr Pudło, 609 226 389
instytut@psychologia.rzeszow.pl

W przypadku zainteresowania indywidualnym udziałem w szkoleniu prosimy o wybór dogodnej dla siebie formy obserwowania i uzyskania informacji o terminie: