Kurs szybkiego czytania

Kurs szybkiego czytania i metod uczenia się: Zainwestuj kilka tygodni – zyskaj lata.

Szacuje się, iż przeciętne tempo czytania osoby dorosłej wynosi od 180 do 250 słów na minutę. Wyjątkiem są tutaj studenci, którzy osiągają wartość około 400 słów na minutę – wynika to z okresowej konieczności przeczytania sporej ilość tekstu w krótkim czasie. Po okresie studiowania wartość ta spada do liczb charakteryzujących ogólną populację.

Granice szybkiego czytania wydają się być nieograniczone. Dotychczasowy rekord z 2002 roku wynoszący 35 tys. słów na minutę został w 2014 roku kilkukrotnie pobity przez Mateusza Jabłońskiego, drugoklasistę szkoły podstawowej, który po 3 miesięcznym kursie i treningu szybkiego czytania przeczytał z 65% zrozumieniem 111 tys. słów na minutę!!!

Nie musisz pobijać rekordów, wystarczy jak Twoje czytanie będzie wynosiło 1500 – 2000 słów na minutę. Takie tempo czytania przy założeniu, iż na stronie znajduje się 250 słów, pozwala na przeczytanie 6 stron w minutę a tym samym 200 stronicowa książka może zostać przeczytana w ciągu 33 minut. Tym samym np. na 800 stronicowe wydanie Krzyżaków można zaplanować jedno popołudnie a dokładnie ok 2 godziny i 10 minut. Film “Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda trwa 2 godziny i 46 minut. Czytając książkę można tym samym zaoszczędzić 36 minut!!!

Kurs szybkiego czytania ma na celu nauczyć metod i technik pozwalających na szybsze czytanie ze zrozumieniem tekstu pisanego.

Kurs szybkiego czytania – tematyka zajęć:

 • Eliminacja fonetyzjacji
 • Eliminacja regresji
 • Zwiększanie pola widzenia
 • Zwiększanie koncentracji uwagi
 • Zmniejszanie czasu pomiędzy kolejnymi fiksacjami oczu
 • Korzystanie ze wskaźnika podczas czytania
 • Nauka kontroli czynników sprzyjających szybkiemu czytaniu

kurs szybkiego czytania

Czytanie i rozumienie tekstu jest funkcją mózgu. Aby zwiększyć tempo czytania niezbędna jest równoczesna praca nad rozwojem zdolności intelektualnych oraz emocjonalnych. W tym celu kurs szybkiego czytania jest połączony z zajęciami, których celem jest wzrost umiejętności związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz umiejętnością pracy z wyobraźnią, rozwojem zdolności intelektualnych oraz kontroli własnych emocji.

Kurs szybkiego czytania – trenerzy i metoda pracy

Realizowany przez nas program jest programem autorskim opracowanym przez osoby zajmujące się szybkim czytaniem i technikami pamięci, psychologów i pedagogów. Co więcej: nasze kursy prowadzone są wyłącznie przez osoby z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym. Wynika to z założenia, iż nie pracujemy wyłącznie nad tempem czytania ale tak naprawdę nad zrównoważonym rozwojem pełnych zdolności intelektualnych i emocjonalnych. Te obie sfery są od siebie silnie zależne co oznacza, iż zaniedbywanie rozwoju jednej z nich automatycznie osłabia rozwój drugiej.

Oferowane przez nas zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 6-8 osób co pozwala na osiągnięcie maksymalnych efektów przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnego tempa rozwoju uczonych umiejętności.

Szkoła zrzesza specjalistów z zakresu psychologii rozwoju, procesów poznawczych, uczenia się i pamięci. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki z zakresu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego nasze szkolenia gwarantują co najmniej 3 krotny wzrost tempa czytania. Dajemy gwarancję, iż każda osoba po zakończeniu  kursu będzie czytać 3 razy szybkiej pod warunkiem stosowania się do wytycznych programu szkoleniowego i wytycznych trenerów.

Kurs szybkiego czytania – przedmiot zajęć

Organizowane przez nas kursy pozwolą na opanowanie następujących umiejętności:

 • Szybkie czytanie – zestaw technik i strategii efektywnej pracy z tekstem
 • Techniki i metody pamięciowe usprawniające zapamiętywanie
 • Szybsze przyswajanie wiadomości
 • Efektywniejsza selekcja materiału
 • Zwiększenie zdolności intelektualnych
 • Lepsze wykorzystanie własnego potencjału intelektualnego
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami
 • Większa kontrola nad koncentracją i uwagą
 • Wzrost zdolności związanych z pracą z wyobraźnią, twórczością i kreatywnością.

Kurs szybkiego czytania – kto najwięcej może na tym skorzystać

 • dzieci w wieku 11-14 lat
 • uczniowie gimnazjów i liceów oraz studenci
 • osoby pracujące z dużą ilością tekstu
 • osobom pracującym w biurze
 • osobom, które kochają czytanie, a mają niewiele czasu
 • osobom, które niewiele czytają, bo robią to za wolno, a chciałyby to zmienić

KURSY PROWADZIMY na terenie Rzeszowa w naszej siedzibie, jak również na ternie szkół, biur i przedsiębiorstw.

Możemy zorganizować takie zajęcia w każdej miejscowości!!!

CENA INWESTYCJI

Ze względu na ograniczenia epidemiczne obecne prowadzimy wyłącznie w formie kursu indywidualnego.

Kurs w formie indywidualnej 130 PLN / godzina zegarowa = 1300 PLN / kurs 

Cena obejmuje, poza zajęciami, wszelkie wykorzystywane podczas zajęć materiały (ponad 500 stron zadań) i akcesoria o szacowanej wartości 150 PLN.

Kurs realizowany jest w następujących formułach:

 • KURS PODSTAWOWY 10 tygodni x 2 godziny lekcyjne = 20 godzin. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, przez 10 tygodni.
 • KURS PRZYŚPIESZONY 5 tygodni x 4 godziny lekcyjne = 20 godzin. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne przez 5 tygodni.
 • KURS EKSPRESOWY 2 tygodnie x 4,5 godziny lekcyjne x 2 spotkania = 20 godzin. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 4,5 godziny lekcyjne przez 2 tygodnie.

Ze względu na trwałość wyników oraz czas niezbędny na przyswojenie nowych nawyków związanych z szybkim czytaniem zalecamy udział w kursie 10 tygodniowy. W przypadku zdecydowania się na kurs przyśpieszony lub ekspresowy nie możemy zagwarantować wyników związanych z 3 krotnym wzrostem tempa czytania.

Interesuje Cię udział w kursie, ale nie mieszkasz w Rzeszowie? Nie ma problemu. Zbierz 8-10 osobową grupę a my zorganizujemy kurs szybkiego czytania w Twojej miejscowości (nie dalej niż 25 km od Rzeszowa). Wszystko w standardowej cenie kursu!!!