Przejdź do treści

Psycholog biznesu

psycholog biznesu

Psycholog biznesu zajmuje się mechanizmami ludzkich zachowań w odniesieniu do kontekstu organizacyjnego oraz zachowań konsumenckich. Poprzez wykorzystanie psychologicznych prawidłowości ma za zadanie przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania organizacji. Zajmuje się takimi obszarami jak satysfakcja i wydajność pracownicza, efektywność kadry zarządzającej, procesy produkcji, marketing, handel i obsługa klienta.

Psycholog biznesu – obszary wsparcia

Jakich działań możemy się podjąć w zakresie psychologicznego wsparcia w biznesie? Przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników, ponieważ to dzięki ich zachowaniom mogą realizować wyznaczone przez siebie zadania. Psychologia biznesu jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Zarządzający dzięki rozumieniu praw kształtujących zachowania pracownicze mogą obniżać poziom tych, które są niepożądane oraz zwiększać ilość tych, które powinny się pojawiać.

Organizacja pracy

Psycholog biznesu wspiera w organizowaniu silnie wzmacniającego środowiska pracy zapewniającego pełne wykorzystanie potencjału pracowniczego. Do typowych działań należy tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej, struktury organizacyjnej zapewniającej płynność przepływu informacji, tworzenie reguł i norm zapewniających efektywne wykonywanie zadań oraz tworzenie struktur zapewniających maksymalne wykorzystanie dostępnego potencjału pracowniczego.

Przywództwo

Przedsiębiorstwa powstają, by realizować cele biznesowe. Tym samym przełożeni muszą posiadać wiedzę i umiejętności psychologiczne w zakresie przywództwa. Psycholog biznesu pomaga liderom w kształtowaniu procesów grupowych, budowaniu zespołów i organizacji pracy zespołowej, komunikacji w grupie, rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz rozwijaniu umiejętności motywowania pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psycholog biznesu wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie możliwości maksymalnego wykorzystania potencjału pracowniczego. Wsparcie jakiego może udzielić dotyczy takich działań jak: profilowanie stanowisk pracy, identyfikowanie kluczowych kompetencji pracowniczych, dopasowanie skutecznych metod selekcji i oceny pracowniczej, adaptacji pracowniczej, badania postaw pracowniczych oraz satysfakcji pracowniczej, wspieranie w zakresie rozwoju potencjału zawodowego w tym zapewnianie odpowiednich metod szkoleniowych i treningowych (coaching, mentoring, itp.). Psychologia biznesu pomaga również w takich działaniach jak wspieranie pracowników firmy w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz rozwoju kompetencji osobistych.

Kompetencje osobiste

Psycholog biznesu wspiera w rozwijaniu następujących, wybranych kompetencji osobistych:

  • Odporność i tolerancja na stres – umiejętność radzenia sobie ze stresem ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Efektywni pracownicy wykazują umiejętność do radzenia sobie w trudnych, niepewnych i ryzykownych sytuacjach jak również wykazują zdolność do radzenia sobie ze stresem i niejednoznacznością.
  • Koncentracja uwagi – umiejętność skupienia się należy do kluczowych umiejętności poznawczych. Jej brak lub niski poziom niesie szereg negatywnych skutków. Czynniki rozpraszające mogą obniżać produktywność o 20 procent, a w przypadku zadań związanych z dużym wysiłkiem intelektualnym wskaźnik ten może wzrosnąć nawet do 50%. Psycholog biznesu pomaga dobrać ćwiczenia rozwijające umiejętność koncentracji uwagi zwiększając tym samym efektywność wykonywanej pracy.
  • Poczucie pewności siebie – poczucie wartości i pewności siebie należy do kluczowych charakterystyk skutecznych przedsiębiorców i różnicuje ich od innych grup. Osoby pewne siebie sprawniej podejmują decyzje, są gotowe do podejmowania odważnych działań oraz wykazują brak obaw wobec konfrontacji i nieporozumień. Osoby z niskim poczuciem pewności siebie nie podejmują wyzwań, nawet jeśli dostrzegają wynikające z nich korzyści. Obawy i niskie poczucie pewności siebie stanowią silny czynnik ograniczający możliwości rozwoju firmy.
  • Kreatywne i niezależne myślenie – umiejętność tworzenia nowych rozwiązań należy do ważnych kompetencji pracowniczych. W tym celu niezbędne jest rozwijanie kreatywnego myślenia, tworzenia warunków sprzyjających kreatywności oraz wykorzystanie procesów twórczego myślenia stymulujących kreatywność.

Psychologia biznesu zapewnia szereg sprawdzonych rozwiązań zwiększających efektywność pracowniczą, bez dodatkowych inwestycji w infrastrukturę, wyposażanie i środki produkcji. Wystarczy zastosować psychologiczne prawidłowości, by wyniki pracy wzrosły o 20% – 50% a nawet 2-3 krotnie.

Psycholog biznesu

Osobą odpowiedzialną za realizowanie działań z obszaru psychologii biznesu jest dr Piotr Pudło, psycholog biznesu, doktorat w zakresie uwarunkowania efektywności zespołów zadaniowych, certyfikowany Trener Ról Zespołowych wg Mereditha Belbina, Certyfikat Belbin Associates. Pracuje w nurcie psychologii behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, polskiego oddziały Associacion for Behaviour Analysis International – specjalizacja w zakresie adaptowania Stosowanej Analizy Zachowania w obszarze psychologii biznesu i zarządzania – aktywne wdrażanie rozwiązań z obszaru Performance Management.

Autor modelu Indeks Potencjału PrzedsiębiorczościTM, narzędzia pozwalającego porównanie sposobu myślenia z osobami osiągającymi wybitne sukcesy biznesowe potencjalprzedsiebiorczosci.pl 

Realizował projekty badawcze/rozwojowe dla takich przedsiębiorstw jak: Śnieżka, Asseco, ArcelorMittal, Rafineria Nafty Jedlicze, DHL, Alior Bank, TV Puls, i wiele innych.