psychoterapia poznawczo - behawioralna

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Psychoterapia poznawczo – behawioralna, określana też nazwą kognitywno-behawioralną, należy do jednych z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych metod terapeutycznych. Psychoterapia poznawczo – behawioralna | ZAŁOŻENIA Metoda ta przyjmuje założenie, iż zaburzenia wynikają z wyuczonych negatywnych reakcji, których nauczyliśmy się w ciągu życia. Dana osoba tworzy indywidualny obraz świata poprzez nadawanie znaczeń swoim doświadczeniom. Z kolei nadane Read more about Psychoterapia poznawczo – behawioralna[…]