Szkoła przyjazna dziecku

BE radzi, jak zmienić szkolną klasę, aby dzieci czuły się lepiej. Pomysły typu: namiot-domek, czy czarodziejski stolik – to tylko niektóre z propozycji rozwiązań przestrzennych w salach lekcyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym będące efektem badania, do udziału w którym zaproszeni zostali nauczyciele, psycholodzy rozwo¬jowi, środowiskowi oraz architekt.W rezultacie powstał ilustrowany katalog pomysłów pt. „Sala – katalog Read more about Szkoła przyjazna dziecku[…]