26 marca 2016

Kurs szybkiego czytania

Kurs szybkiego czytania i metod uczenia się

Zainwestuj kilka tygodni – zyskaj lata.

Kurs szybkiego czytania ma na celu nauczyć metod i technik pozwalających na szybsze czytanie ze zrozumieniem tekstu pisanego.

Szacuje się, iż przeciętne tempo czytania osoby dorosłej wynosi od 180 do 250 słów na minutę. Wyjątkiem są tutaj studenci, którzy osiągają wartość około 400 słów na minutę – wynika to z okresowej konieczności przeczytania sporej ilość tekstu w krótkim czasie. Po okresie studiowania wartość ta spada do liczb charakteryzujących ogólną populację.

Granice szybkiego czytania wydają się być nieograniczone. Dotychczasowy rekord z 2002 roku wynoszący 35 tys. słów na minutę został w 2014 roku kilkukrotnie pobity przez Mateusza Jabłońskiego, drugoklasistę szkoły podstawowej, który po 3 miesięcznym kursie i treningu szybkiego czytania przeczytał z 65% zrozumieniem 111 tys. słów na minutę!!!

Nie musisz pobijać rekordów, wystarczy jak Twoje czytanie będzie wynosiło 1500 – 2000 słów na minutę. Takie tempo czytania przy założeniu, iż na stronie znajduje się 250 słów, pozwala na przeczytanie 6 stron w minutę a tym samym 200 stronicowa książka może zostać przeczytana w ciągu 33 minut. Tym samym np. na 800 stronicowe wydanie Krzyżaków można zaplanować jedno popołudnie a dokładnie ok 2 godziny i 10 minut!!!

Kurs szybkiego czytania – tematyka zajęć:

 • Eliminacja fonetyzjacji
 • Eliminacja regresji
 • Zwiększanie pola widzenia
 • Zwiększanie koncentracji uwagi
 • Zmniejszanie czasu pomiędzy kolejnymi fiksacjami oczu
 • Korzystanie ze wskaźnika podczas czytania
 • Nauka kontroli czynników sprzyjających szybkiemu czytaniu

kurs szybkiego czytania

Czytanie i rozumienie tekstu jest funkcją mózgu. Aby zwiększyć tempo czytania niezbędna jest równoczesna praca nad rozwojem zdolności intelektualnych oraz emocjonalnych. W tym celu kurs szybkiego czytania jest połączony z zajęciami, których celem jest wzrost umiejętności związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz umiejętnością pracy z wyobraźnią, rozwojem zdolności intelektualnych oraz kontroli własnych emocji.

 

 

 

Kurs szybkiego czytania – trenerzy i metoda pracy

Realizowany przez nas program jest programem autorskim opracowanym przez osoby zajmujące się szybkim czytaniem i technikami pamięci, psychologów i pedagogów. Co więcej: nasze kursy prowadzone są wyłącznie przez osoby z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym. Wynika to z założenia, iż nie pracujemy wyłącznie nad tempem czytania ale tak naprawdę nad zrównoważonym rozwojem pełnych zdolności intelektualnych i emocjonalnych. Te obie sfery są od siebie silnie zależne co oznacza, iż zaniedbywanie rozwoju jednej z nich automatycznie osłabia rozwój drugiej.

Oferowane przez nas zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 10-12 osób co pozwala na osiągnięcie maksymalnych efektów przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnego tempa rozwoju uczonych umiejętności.

Szkoła zrzesza specjalistów z zakresu psychologii rozwoju, procesów poznawczych, uczenia się i pamięci. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki z zakresu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego nasze szkolenia gwarantują co najmniej 3 krotny wzrost tempa czytania. Dajemy gwarancję, iż każda osoba po zakończeniu  kursu będzie czytać 3 razy szybkiej pod warunkiem stosowania się do wytycznych programu szkoleniowego i wytycznych trenerów.

Kurs szybkiego czytania – przedmiot zajęć

Organizowane przez nas kursy pozwolą na opanowanie następujących umiejętności:

 • Szybkie czytanie – zestaw technik i strategii efektywnej pracy z tekstem
 • Techniki i metody pamięciowe usprawniające zapamiętywanie
 • Szybsze przyswajanie wiadomości
 • Efektywniejsza selekcja materiału
 • Zwiększenie zdolności intelektualnych
 • Lepsze wykorzystanie własnego potencjału intelektualnego
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami
 • Większa kontrola nad koncentracją i uwagą
 • Wzrost zdolności związanych z pracą z wyobraźnią, twórczością i kreatywnością.

Kurs szybkiego czytania – kto najwięcej może na tym skorzystać

 • dzieci w wieku 11-14 lat
 • uczniowie gimnazjów i liceów oraz studenci
 • osoby pracujące z dużą ilością tekstu
 • osobom pracującym w biurze
 • osobom, które kochają czytanie, a mają niewiele czasu
 • osobom, które niewiele czytają, bo robią to za wolno, a chciałyby to zmienić

KURSY PROWADZIMY na terenie Rzeszowa w naszej siedzibie, jak również na ternie szkół, biur i przedsiębiorstw.

Możemy zorganizować takie zajęcia w każdej miejscowości!!!

CENA INWESTYCJI

Opłata za zajęcia na terenie Rzeszowa wynosi 25,00 PLN/h = 500 PLN/kurs

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i podręcznik

Kurs realizowany jest w następujących formułach:

 • KURS PODSTAWOWY 10 tygodni x 2 godziny = 20 godzin. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny, przez 10 tygodni.
 • KURS PRZYŚPIESZONY 5 tygodni x 4 godziny = 20 godzin. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 4 godziny przez 5 tygodni.
 • KURS EKSPRESOWY 2 tygodnie x 4,5 godziny x 2 spotkania = 20 godzin. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 4,5 godziny przez 2 tygodnie.

Ze względu na trwałość wyników oraz czas niezbędny na przyswojenie nowych nawyków związanych z szybkim czytaniem zalecamy udział w kursie 10 tygodniowy. W przypadku zdecydowania się na kurs przyśpieszony lub ekspresowy nie możemy zagwarantować wyników związanych z 3 krotnym wzrostem tempa czytania.