24 marca 2016

Poradnia

W ramach prowadzonej przez nas poradni świadczymy kompleksowe usługi diagnostyczne związane z badaniem:

  • osobowości
  • zdolności intelektualnych

Wspieramy w zakresie

  • porad psychologicznych
  • programów interwencyjne dla dzieci i młodzieży
  • zajęć profilaktycznych