24 marca 2016

Nasze metody pracy

Stosowane przez nas metody sprawdzają się w następujących sytuacjach:

 • Pomoc osobom doświadczającym trudności w wyniku chorób somatycznych – onkologicznych, kardiologicznych, amputacji, stomia, zaburzeń hormonalnych
 • Doświadczanie trudności i cierpienia w wyniku sytuacji losowych (choroba, wypadek, śmierć bliskich, rozpad związku, szeroko rozumiana utrata)
 • Pomoc osobom doświadczających lęków i fobii.
 • Pomoc osobom doświadczających trudności związanych z depresją i stanami depresyjnymi, poczuciem bezradności, smutkiem, poczuciem niższości, poczuciem winy.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Radzenie sobie z nadmiernym stresem
 • Konflikty interpersonalne i spory
 • Niewystarczające kompetencje społeczne
 • Nauczenie się umiejętności pozwalających na radzenie sobie z trudnościami społecznymi, nabywanie nowych wzorców zachowań pozwalających na skuteczne radzenie sobie z relacjami.
 • Pomoc osobom mającym trudności w pełnieniu określonych ról życiowych i zawodowych.
 • Wsparcie w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wyborów życiowych i zawodowych.
 • Poszukiwanie zasobów i silnych stron umożliwiających samodzielne radzenie sobie z trudnościami.
 • Wzmacnianie poczucia wiary i pewności siebie, podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych.
 • Poprawa relacji społecznych, umiejętności zachowań asertywnych,
 • Modyfikacja i zmiana niepożądanych nawyków (np. obgryzanie paznokci, podjadanie)
 • Kształtowanie oraz uczenie się nowych pożądanych zachowań
 • Zmiana stylu życia i przyzwyczajeń (dieta, aktywność, realizacja zaleceń lekarskich)
 • Budowanie wewnętrznej motywacji oraz zarządzanie sobą, swoimi zachowaniami i swoim czasem
 • Pomoc sportowcom w zakresie kontroli emocji, koncentracji uwagi, kształtowania nawyków ruchowych oraz modyfikacja niepożądanych przyzwyczajeń.