5 kwietnia 2018

METODY AKTYWIZUJĄCE

Wczytuję mapę...

Data/Godzina
05/04/2018
16:30 - 19:15

Dodaj wydarzenie do Twojego kalendarza
iCal

Lokalizacja
Instytut Psychologii i Rozwoju

Kategorie


Metody aktywizujące umożliwiają pogłębienie zdobytej wiedzy wraz z utrzymaniem jej trwałości. metody aktywizująceUczniowie są niejako zmuszeni do aktywnego przetwarzania tematu lekcji oraz muszą wykazać się emocjonalnym, społecznym, percepcyjnym, ruchowym, motywacyjnym i emocjonalnym zaangażowaniem. Dodatkowym aspektem metod aktywizacyjnych jest kształtowanie pożądanych relacji międzyludzkich związanych ze zrozumieniem, uważnością na innych oraz tolerancją.

Celem zajęć jest prezentacja oraz przećwiczenie wybranych metod aktywizujących.

Metody aktywizujące – PROGRAM

 • metody dramowe i inscenizacyjne (drama, symulacja),
 • metody tworzenia i definiowania pojęć (mapa mentalna/myśli/pojęciowa, kula śniegowa),
 • metody hierarchizacji (priorytety uczenia się),
 • metody diagnostyczne (metaplan),
 • argumentowanie i dyskusja (dyskusja punktowania),
 • grupowe podejmowanie decyzji (diamentowe uszeregowanie),
 • planowanie (gwiazda pytań),
 • przekład intersemiotyczny (kolaż, bazgroły),
 • wizualizacja (rycina, schemat, linia czasu, wykres),
 • metody rozbudowane (projekt, eksperyment),
 • metody współpracy (zabawa w hasło, układanka),
 • metody kształtujące samodzielność i odpowiedzialność (co dzisiaj robimy, samoocena i praca domowa, streszczenie i twórcze sprawozdanie),
 • zastosowanie modelu inteligencji wielorakiej jako metody aktywizującej.

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach (maksymalnie 10 osób) co umożliwia indywidualne podejście podczas szkolenia a tym samym pozwala na przełożenie prezentowanej metodologii bezpośrednio na indywidualny warsztat pracy.

W cenę szkolenia wliczone są materiały oraz serwis kawowy.

Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po uprzedniej rezerwacji. Po zatwierdzeniu rezerwacji osobie zgłaszającej się zostaną przesłane informacje na temat sposobu dokonaniu opłaty.
Po wcześniejszych ustaleniach możliwe jest przeprowadzenie ww. szkolenia na terenie placówki oświatowej.

Czas trwania: 3 x 45 min
Cena: 120 zł / osoba

Prowadzący

Piotr Pudło, psycholog i doktor psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener metod uczenia się, nauczania, technik pamięci i szybkiego czytania oraz kreatywności i wyobraźni. Autor oraz realizator wielu programów dotyczących rozwoju osobistego, rozwoju zdolności poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Współzałożyciel i patron merytoryczny Instytutu Psychologii i Rozwoju.

Kontakt w sprawie zajęć

Piotr Pudło, 609 226 389
instytut@psychologia.rzeszow.pl

REZERWACJA